Chính sách bảo mật

Tại jili178casino-vn.top, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, tham gia cuộc thi hoặc khảo sát, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc các phương tiện khác.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để xác nhận danh tính, xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin khuyến mãi, tin tức và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ đến các nhân viên cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Các nhân viên này phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.