Điều khoản sử dụng

Trang web jili178casino-vn.top được cung cấp dựa trên các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này. Không sử dụng trang web nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào.

1. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung trên trang web jili178casino-vn.top, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, thương hiệu, biểu tượng và hình ảnh, đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên được cấp phép. Việc sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị xử lý theo luật pháp.

2. Sử dụng trang web

2.1 Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web jili178casino-vn.top cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web để mua bán, quảng cáo hoặc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

2.2 Bạn cam kết rằng thông tin bạn cung cấp trên trang web là chính xác, đúng và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.

2.3 Chúng tôi có quyền ngừng hoạt động trang web hoặc từ chối truy cập vào trang web cho bất kỳ lý do nào mà không cần báo trước.

3. Bảo mật

3.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc khi bắt buộc theo quy định pháp luật.

  • Xử lý thông tin cá nhân chỉ được thực hiện với mục đích thu thập ban đầu.
  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã được nêu rõ.
  • Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn theo các biện pháp thích hợp.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên xem lại điều khoản này thường xuyên để cập nhật với các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.